Chính sách thanh toán

10:46 AM, 11/05/2021

- Quý khách mua hàng hóa thiết bị và dịch vụ cung cấp bởi Công ty TNHH XD -TM Chí Đức trên cơ sở Hợp đồng mua bán được ký kết giữa hai bên
- Các quy định và hình thức thanh toán tiền hàng hóa và dịch vụ được thực hiện theo các điều khoản của hợp đồng mua bán.

Hotline tư vấn: 0909 315 114
Zalo