Đơn vị sản xuất và thi công trần vách nhựa công nghiệp chất lượng

Dự án

THI CÔNG TRẦN NHỰA CÔNG NGHIỆP TẠI NHÀ MÁY CHIA MEII (LONG AN)

THI CÔNG TRẦN NHỰA CÔNG NGHIỆP TẠI NHÀ MÁY CHIA MEII (LONG AN)

Công trình trần vách nhựa công nghiệp Nhà máy Chia meei Việt Nam - Long An

CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY VINA VISTA (THAILAND) TẠI KHU CÔNG NGHỆ CAO MAPLETREE BÌNH DƯƠNG

CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY VINA VISTA (THAILAND) TẠI KHU CÔNG NGHỆ CAO MAPLETREE BÌNH DƯƠNG

CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY VINA VISTA (THAILAND) KHU CÔNG NGHỆ CAO MAPLETREE BÌNH DƯƠNG

CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY THỦY SẢN TRÀ KHA (BẠC LIÊU)

CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY THỦY SẢN TRÀ KHA (BẠC LIÊU)

CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY THỦY SẢN TRÀ KHA (BẠC LIÊU)

NHÀ MÁY THỦY SẢN LONG TOÀN (TRÀ VINH)

NHÀ MÁY THỦY SẢN LONG TOÀN (TRÀ VINH)

NHÀ MÁY THỦY SẢN LONG TOÀN (TRÀ VINH)

NHÀ MÁY THỦY SẢN TUẤN THANH (BR-VT)

NHÀ MÁY THỦY SẢN TUẤN THANH (BR-VT)

NHÀ MÁY THỦY SẢN TUẤN THANH (BR-VT)

NHÀ MÁY VIỆT -NHẬT

NHÀ MÁY VIỆT -NHẬT

Thi công trần nhựa tại nhà máy Việt - Nhật (Cofidec) Thuộc Tổng công ty thương mại Sài Gòn SATRA

CÔNG TRÌNH TRẦN NHỰA NHÀ MÁY TRẦN HÂN (CAI LẬY - TG)

CÔNG TRÌNH TRẦN NHỰA NHÀ MÁY TRẦN HÂN (CAI LẬY - TG)

CÔNG TRÌNH TRẦN NHỰA NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN TRẦN HÂN (CAI LẬY - TG)

CÔNG TRÌNH TRẦN NHỰA NHÀ MÁY DALU SURIMI ( CÀ NÁ- NINH THUẬN)

CÔNG TRÌNH TRẦN NHỰA NHÀ MÁY DALU SURIMI ( CÀ NÁ- NINH THUẬN)

CÔNG TRÌNH TRẦN NHỰA NHÀ MÁY DALU SURIMI ( CÀ NÁ- NINH THUẬN)

Nhà máy chế biến thực phẩm Đà Lạt

Nhà máy chế biến thực phẩm Đà Lạt

Công trinh lắp đặt trần nhựa Nhà máy chế biến thực phẩm Đà Lạt
Hotline tư vấn: 0909 315 114
Zalo