Những phương pháp xử lý rác thải nhựa PVC cho doanh nghiệp

04:41 PM, 15/07/2022

Biện pháp thiêu hủy

 

     Thiêu hủy là một biện pháp thường được sử dụng ở nhiều nước thuộc EU và có thể sẽ được mở rộng ở Anh. Axit clohyđric được tạo ra khi đốt cháy nhựa PVC cần được loại ra khỏi các khí ống khói nhờ quá trình làm sạch khí bằng vôi. Quá trình này tạo ra cặn rắn cần loại bỏ. Các chất đioxin có khả năng gây ung thư cao có thể được tạo ra trong khí ống khói và cặn rắn. Người ta đang tiến hành nghiên cứu để tìm ra phương pháp thiêu hủy PVC mà không gây ra ô nhiễm trong các nhà máy thu hồi nhiệt chuyên dụng.

 

     Các nguồn rác thải chất dẻo hỗn hợp có thể được xử lý bằng quá trình nung nóng chảy để tạo ra một sản phẩm mới. Thế nhưng, do nhiệt độ phân hủy và nóng chảy của nhựa PVC lại thấp hơn so với của rất nhiều chất dẻo khác nên lại gây ra khó khăn do việc tạo thành axit clohyđric. Một số nhà máy đã sử dụng máy quét quang học để tách riêng PVC. Hiện nay, quy trình Redop đang được thử nghiệm rất rộng rãi, tập trung vào khử clo hóa cho rác thải nhựa hỗn hợp bao gồm cả nhựa PVC và sử dụng hàm lượng hyđrocacbon như là một nguyên liệu thương mại thay thế cho than trong sản xuất thép.

 

 

Biện pháp tái chế

 

     Do nhựa PVC không có cấu trúc hóa học phức tạp hoặc các nguyên tố có giá trị, vì vậy, ít có khả năng tạo ra các sản phẩm có giá trị cao trong quá trình tái chế. Thế nhưng, nếu quá trình tái chế tạo ra được các sản phẩm có một giá trị nào đó về thương mại và lại thải bỏ được PVC thì nó lại có thể có hiệu quả so với chi phí đầu tư.

 

     Nhà máy Stigsacs tại Đan Mạch là một nhà máy sử dụng quá trình thủy phân để chuyển hóa. Đây là quá trình khử clo hóa của nhựa PVC và tạo ra một dung dịch hữu cơ không chứa clo được sử dụng làm nguyên liệu. Công suất của nhà máy này là 40.000 tấn rác thải PVC/ năm. Nói chung, quá trình sản xuất HCl tinh khiết, phù hợp cho các mục đích sử dụng khác là một cái đích của quá trình xử lý rác thải có hàm lượng clo cao.

 

Triển vọng của quá trình tái chế

 

     Hiện nay, mới chỉ có 2-3% rác thải PVC được tái chế tại các nước thuộc EU. Các quá trình có khả năng đối với tái chế PVC sẽ được xây dựng cùng với sự phát triển của nghiên cứu. Quá trình tái chế có tăng lên hay không còn phụ thuộc vào hệ thống thu gom và giá cả liên quan của các biện pháp thải bỏ đã lựa chọn. Tỷ lệ tái chế cũng phụ thuộc vào các quy định được áp dụng đối với quá trình tái chế PVC có chứa phtalat và các kim loại nặng.

 

 

Hotline tư vấn: 0909 315 114
Zalo